Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i TV-Korup

Vi holder generalforsamlingen tirsdag d. 17. marts 2020 kl.19.30
Sted: KKIC Mødelokal 1

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det foregående år
 3. Bestyrelsens plan for det kommende år
 4. Bestyrelsen aflægger regnskab
 5. Bestyrelsen forelægger budget og forslag til kontingent for det kommende år
 6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 10-3-2020 før generalforsamlingen)
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Axel Nielsen    tlf. 22486594

axel@tvkorup.dk