Profil

TV-Korup blev stiftet i januar 1989 under navnet Korup Lokal TV.

Den første udsendelse blev produceret i april samme år, men da vi fra start ikke havde sendetilladelse, tilbød Korup Antennelaug os den mulighed, at udsendelsen kunne sendes over deres net til de ca. 1500 tilsluttede husstande i lokalområdet.

Teknikergruppen bestod af elever fra Ungdomsklubben i Korup, og der blev produceret en udsendelse om måneden.

I oktober 1990 fik vi af Odense Radio- & TVnævn sendetilladelse til ”at drive lokal fjernsynsvirksomhed”.

I den spæde start samarbejdede vi med den tidligere Billedfabrik i Odense, som lånte os kamera til optagelserne samt redigeringsudstyr.

Udsendelsen blev produceret på de gængse båndtyper som VHS, U-matic, Video 8, Hi8 og Betacam.

I 1990, da Billedfabrikken lukkede, hed vor samarbejdspartner TV-Odense Fynboen på Bondovej, men allerede i 1992 tilbød TV-49 Produktion på Rugårdsvej at låne os alt optageudstyr og stille redigeringsudstyr vederlagsfrit til vor rådighed. Her var der større lokaler, hvor vi kunne optage og producere enkelte debatprogrammer samt studiespeak. Redigering foregik naturligvis ikke digitalt, så færdiggørelsen af en udsendelse tog lang tid, ofte en hel weekend. Der blev stadig produceret en ½ times udsendelse hver måned.

Fra 1997 til 2001 blev udsendelserne redigeret hos Bonde Media og senere hos Front TV i Odense.

I 1998 fik vi via fonde og bevillinger mulighed for at anskaffe eget kamera, hvorimod alt øvrigt blev leaset..

Fra 2001 lejede vi lokaler i Korup, hvor optagelse af studiespeaken og redigeringen af indslagene kunne foregå. Nu foregik redigeringen digitalt på PC og redigeringsprogrammerne hed Prèmiere og senere Sony Vegas 8.

Kulturministeriets støtte til Lokal TV måtte stort set kun anvendes til driften, så derfor var køb af eget udstyr for disse midler udelukket.

Da Kulturministeriets støtte til Lokal TV i 2006 blev reduceret kraftigt, ja, så meget, at der ikke var mulighed for at fortsætte, fik vi en enorm stor opbakning fra lokalsamfundet, både i kraft af flere medlemmer men også fordi mange virksomheder og foreninger støttede os ved at tegne sponsoraftaler.

Denne lokale opbakning er medvirkende årsag til, at vi i dag råder over fuldt moderne udstyr til TV- produktion så som digitale HD-kameraer, redigeringsudstyr m.v., hvilket er nødvendigt for at producere seværdigt lokal – TV på et så højt niveau som overhovedet muligt.

I 2008 blev TV-Korup fra Odense Kommunes forstadspulje bevilget midler til at producere en DVD, som skulle præsentere en bred vifte af de forskellige aktiviteter, der i 2008 og 2009 skete i Korup Sogn.

Indholdet i vore udsendelser er meget varierende og af almen interesse, men primært relateret til vort lokalområde.

I dag kommer vi dog længere med vores kameraer. Odense og især Nordfyn, hvor vi producerer optagelser til videresalg, idet vi har en produktionsafdeling, der giver os mulighed for at indkøbe kameraer og redigeringsudstyr, da udviklingen indenfor TV-produktion går meget hurtig.

TV-Korup er en ikke – kommerciel TV station og det betyder, at vi i vort økonomiske grundlag er afhængig af offentlige tilskud, medlemsskaber, sponsorer samt lokalt engagement. Vort virkefelt er begrænset, idet alle aktører er frivillige og ulønnnede.

Emnerne i vore udsendelser kan være:

Nyheder fra lokalområdet, skole, fritid, sport, kultur, kirke og sogn, børnehaver, unge- og ældreklubber samt foreningsliv.

Endvidere interview med beboere, der gør en særlig indsats for området.

Indslag fra butikker og virksomheder, samt områdets natur.

I februar 2011 forlod vi samarbejdet med den nye regionale TV-kanal på Fyn under sendesamvirket – med afvikling på TV2/Fyn.

Vi indså, hvor udviklingen indenfor TV bar hen – nemlig TV gennem streaming.

Gennem Vimeo og YouTube afvikles vores TV-indslag nu løbende, således at de allerede samme dag eller efterfølgende dage kan ses på tablet, smartphone eller computer. Samtidig udsendes indslagene gennem vores lokale antenneforening på infokanalen mange gange dagligt – alt i HD-kvalitet. Alle vores indslag siden 2011 kan findes på nettet.

I 2017 indkøbte vi nye 4K kamera, så alle vores udsendelser på nettet er nu i 4K kvalitet.